Tui thấy giao diện của forum này sao nó cứ thiếu thiếu màu sắc thế nào ấy, trông nó hơi thô, hình động thì quá đơn điệu. Mà sao tìm lại bài mình post lên khó quá chừng, sau bài viết này chắc cũng chả tìm lại đc nó mất. Mấy admin giúp dân Bk đi, bọn trường khác nó chê forum này ghê lắm...