Cái này khongcoai đúng hoàn toàn! ngày xưa R.Carlos khi chưa nổi tiếng, vị trí sở trường là tiền đạo đó nhé!!!