Bác nào làm ơn giúp em viết code cho cái bài tập này với, em chưa học gì về Vi điều khiển cả....hu...hu..........mà sắp phải nộp bài cho thẩy rùi!

“Thiết kế chế tạo mã xung sử dụng AT89C51 với chu kỳ T = 1 ms, xung bắt đầu ở mức cao kéo dài 2 µs, sau đó xuống thấp 2 µs, lại lên cao 2 µs, sau đó xuống thấp cho đến hết chu kỳ”.

Chân thành cảm ơn!