vừa bị thất tình.lần này quyết cắt tóc đi tu!vào hội đọc thân!mong các bác đón nhận!