Sap thi rui ma cha co tai lieu gi de on thi hoa phan tich ca. Anh chi nao co de thi hay dang no the nao thi post len cho em xem voi.. thank...