Downloads: A new file has been added by why_not:

Sổ tay lập trình 1.0

Sổ tay lập trình 1.0 - tiện cho việc tham khảo và tra cứu. Chất lượng mới dừng ở 1.0 nên cần phát triển thêm

Đây là file có dung lượng hơn 6MB, hiện tại BKLib đã cho phép upload file có dung lượng đến 25MB (trước kia giới hạn là 2MB). Hy vọng các bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu tốt hơn