các anh cho em hỏi cách dùng tụ xoay như thế nào ạ như : làm sao để phân biệt bên nào là AM , FM cách nối chân trong mạch như thế nào . Em chỉ biết giá trị tụ xoay là 0->300pF còn mấy cái kia vẫn chưa hiểu lắm