em là sinh vien ngành hóa em đang học anh văn chuyen ngành thầy cho câu hỏi sao khó quá các anh giúp em nghe:
câu hỏi là tại sao người ta dùng "composite material" để thay cho "single material" ?