[CENTER][RIGHT][LEFT]Các bạn có thể giúp mình được không ? mình đang sử dụng bộ gõ tiếng việt unikey 3.62, gõ tiếng việt trong word, excel thì bình thường nhưng gõ tiếng việt vào chổ tìm kiếm của thanh google thì hình như nó luôn xuất hiện chữ đôi ví dụ : o thành oo, Bộ thành Boộ nói chung là luôn xuất chữ đôi,về dấu của chữ thì vẫn thể hiện được , sử dụng trình duyện internet explorer 6.