----------------------------------------------

Loi dau tien, FPT Software xin duoc cam on cac ban sinh vien da nhiet tinh tham gia ky thi tuyen dau vao Intern Ship 2008 do cong ty to chuc.
Den nay da co nhieu ban vuot qua ky thi ET de vao vong phong van. Chung toi xin duoc thong bao lich phong van cu the nhu sau :

- Vong phong van se dien ra vao cac buoi chieu trong 2 ngay : 23,24/10/2007.
- Dia diem : Toa nha RAC, Cong ty Co phan Phan mem FPT, ngo Tuoi Tre, duong Hoang Quoc Viet.

( Cac ban co the download so do dan den toa nha RAC theo duong link sau : http://www.fptsoftwarecareer.com/WebForm/DownLoads.aspx )

Cac ban co ten trong danh sach phong van se duoc thong bao thoi gian cu the qua dien thoai, email. Vi the mong cac ban check ky cac kenh thong tin cua minh.

Chu y : Truong hop ban chua nop bang diem, yeu cau khi den phong van cac ban mang theo bang diem cua minh. Ngoai ra cac ban se khong phai mang theo giay to gi khac.

Chuc cac ban co mot buoi phong van thanh cong !

Moi thac mac xin email theo dia chi : Hoattm1@fsoft.com.vn hoac Quynhpt@fsoft.com.vn----------------------------------------------------