ai biết thì cho mình xin sơ đồ thực tế mạch đổi chiều động cơ, và cả mạch khuyếch đại âm thanh nữa. mình đang rất cần. Cám ơn nhìu!!!