TBV kiểm tra những ID có tên nhân vật không hợp lệ

Nguồn: http://www.bavuong.net.vn/?p=thongtin&sp=tintuc&tin=2976

Chào các bạn !

Hiện nay trong game xuất hiện nhiều tên nhân vật không tuân thủ quy định của game(thô tục, liên quan đến chính trị) làm ảnh hưởng đến game và những người chơi khác.

Với mong muốn Game Tiểu Bá Vương là game giải trí lành mạnh cho các bạn sau những giờ học, giờ làm việc căng thẳng nên sẽ có một đợt kiểm tra toàn bộ những tên nhân vật trong game trong thời gian sắp tới nhằm phát hiện những tên nhân vật không hợp lệ.

Những tên không hợp lệ là những tên thô tục, chính trị, tên nhạy cảm, tên đa nghĩa.v.v... (kể cả những tên có dấu và không dấu).

Nhằm tại điều kiện thuận lợi cho các bạn tiếp tục tham gia game Tiểu Bá Vương, Bá Vương Team sẽ cho các bạn thời hạn : 1 tuần để đổi tên lại cho hợp lệ.

Thời gian các bạn đổi tên từ ngày 15/10/2007 đến 22/10/2007. Các bạn sẽ đổi tên bằng cách mua thẻ đổi tên có trong shop và có thể xem hướng dẫn chi tiết tại đây : http://forum.playpark.vn/showthread.php?goto=newpost&t=9997

Sau ngày 22/10/2007, Bá Vương Team sẽ tiến hành kiểm tra tòan bộ tên nhân vật của các bạn và sẽ khoá vĩnh viễn những nhân vật nào có tên không hợp lệ. Ngoài ra, những hình guild các bạn cũng phải tuân thủ theo những quy định trong game : không để hình chính trị, hình đồi trụy.

Mong rằng các bạn sẽ thay đổi tên nhân vật không hợp lệ đã tạo ban đầu để game Tiểu Bá Vương ngày một phát triển hơn và là game giải trí lành mạnh cho mọi lứa tuổi.