admin sửa lại cái RSS đi, nó vẫn link đến địa chỉ cũ svbkol.org ==> không xem đc..


thanks