Hiện nay hầu như các web/blog thông dụng đều có hỗ trợ đếm số người truy cập rồi nhưng bộ đếm miễn phí http://GoStats.vn còn cung cấp các thống kê chi tiết như sau:

- Thống kê theo lưu lượng (tóm tắt, thống kê theo ngày, theo Hits, theo máy chủ truy cập, người truy cập, phiên truy cập, v.v...)

- Thống kê theo các liên kết đến website của bạn (theo nguồn truy cập, hệ thống mail, danh mục web, công cụ tìm kiếm, từ tìm kiếm, cụm từ tìm kiếm ...)

- Thống kê theo các trang (các trang phổ biến nhất trong website, trang truy cập đầu tiên, trang thoát, thời gian truy cập v.v...)

- Thống kê các thông tin hệ thống của người truy cập trang web của bạn (Hệ điều hành, trình duyệt Web, kích thước màn hình, độ phân giải, chế độ màu, cookies, version của Javascript v.v...)

- Thống kê các thông tin về người truy cập (địa chỉ IP của người truy cập, thành phố, quốc gia, ngôn ngữ v.v...)

Các thống kê được hiển thị dạng text trên bảng hoặc dưới dạng biểu đồ giúp bạn dễ đọc và dễ hình dung hơn.

Bộ đếm có hỗ trợ tiếng Nhật http://gostats.jp