Danh sách Item của ""Tuần lễ vàng cùng Tiểu Bá Vương"" tuần thứ 2

TUẦN LỄ VÀNG CÙNG TIỂU BÁ VƯƠNG

Bằt đầu từ 08/10/2007 cho đến 05/11/2007 là thời hạn 4 tuần của “Tuần lễ vàng cùng Tiểu Bá Vương”. Mỗi tuần Bá Vương team sẽ đưa ra danh sách của những item trang bị được giảm giá đến 50% giá trị ban đầu . Đây là cơ hội vàng dành cho các bạn muốn có được những trang bị thật “kool”.

DANH SÁCH ITEM GIẢM GIÁ TUẦN THỨ 2
(15/10/07 - 21/10/07)Chúc các bạn luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn cùng Tiểu Bá Vương