Học trung bình mà vào đây có phải sai lầm không?
1 Nhân K52 mong được các huynh chỉ giáo !
thank kiu