Nguồn: http://cabal.vn/thongtin.aspx?event=tintuc&eventId=64
Sau ngày đầu tiên sự kiện Close Beta chính thức hoạt động, bên cạnh số người vào được game trong tình trạng hầu như các channel full thì vẫn còn một vài người do một số vấn đề nào đó vẫn không thể bước vào cánh cổng Nevareth. Sau khi thu thập thông tin từ các gamer trên, chúng tôi đưa ra một số cách khắc phục và nguyên nhân để các chiến binh có thể bắt đầu trong ngày Close Beta thứ 2 này.
1. Update patch 100% nhưng không tiếp tục vào game
Cách khắc phục: Vào thư mục cài đặt Cabal → vào tiếp thư mục launcher → clone → tiến hành xóa 2 files “update.crc” và “download.crc” → Sau đó chạy lại game lần nữa.
Chú ý: Trường hợp lỗi vẫn chưa được khắc phục, bạn vui lòng Remove Cabal, xóa thư mục đã cài. Sau đó tiến hành cài đặt lại.
2. Sau khi nhấn “Bắt đầu” không vào được game mà xuất hiện bản cài đặt
Do một số máy hệ thống không ghi nhận được thông số đã cài đặt Cabal trên máy nên xuất hiện lỗi trên.
Cách khắc phục: Chuyển file cài đặt (cabalvn.exe) down từ web qua một chỗ khác ngoài thư mục đó (hoặc xóa hẳn file setup đó). Sau đó chạy lại lần nữa.
Chú ý: Trường hợp lỗi vẫn chưa được khắc phục, bạn vui lòng Remove Cabal, xóa thư mục đã cài. Sau đó tiến hành cài đặt lại.
3. X-trap báo lỗi
- Quyền user account giới hạn của hệ thống windows không phải quyền Administrator không thể vào game.
Cách khắc phục: Liên hệ người có quyền Admin của máy đăng nhập vào để tiến hành cài đặt game và cập nhật X-trap.
Chú ý: Chỉ có quyền Admin mới có thể vào game.
- Do bị sung đột giữ X-trap và các phần mềm khác
Cách khắc phục: Các bạn vui lòng không chạy bất cứ phần mềm hay game khác có hệ thống Gameguard tương tự ngoài game Cabal. Thử khởi động lại máy và bắt đầu game lại.
Chú ý: Sau khi thử cách khắc phục trên mà vẫn báo lỗi tương tự, hãy đóng tất cả các cửa sổ chương trình khác và mở chương trình diệt virus trước khi bắt đầu trò chơi.
Chúng tôi chân thành cám ơn vì những thông báo lỗi để kịp thời đưa ra hướng giải quyết.
Những lỗi mới phát sinh không trong danh sách trên, vui lòng vào box ""Báo Bug"" hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng và GMCabal_ThePartner
CABAL Team!