"Working Online" – Chương trình miễn phí tháng 10 của AiTi-APTECH


Giờ đây, khi mạng Internet tốc độ cao đã trở nên quá phổ biến, công việc hành chính văn phòng, trao đổi tài liệu qua mạng đang dần lấn át những phương thức thủ công trước đây. Trước xu thế ứng dụng và công nghệ này, Trung tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế AiTi-APTECH triển khai các khóa học miễn phí nhằm giới thiệu tới học viên một "lãnh địa mới" của thế giới mạng.

Bên cạnh điểm nhấn của tháng 10 về làm việc trực tuyến, AiTi-APTECH còn có các khóa học khác: Hệ điều hành trên Web, Tạo Website cá nhân, Vẽ biểu đồ.

Các môn học cụ thể:

1. Working Online: 2 ngày
a. Google Docs & Spreadsheet
b. Zoho Office Suite
c. ThinkFree Office Online
2. Thiết kế Flash: 3 ngày
3. Hệ điều hành trên Web: 2 ngày
4. Tao Website cá nhân: 3 ngày
5. Xây dựng biểu đồ: 2 ngày


Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký học, mời bạn liên hệ:

(chương trình bổ trợ kiến thức miễn phí của AiTi-APTECH là chương trình thường xuyên và có các chủ điểm cho từng tháng)

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ AiTi-APTECH

Địa chỉ: Số 9/115, Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04 664 8848 – 04 664 5390

Email: contact@aiti-aptech.com.vn

Bạn có thể chọn lớp học chính xác tại: http://aiti-aptech.com.vn