Nguồn: http://cabal.vn/thongtin.aspx?event=sukien&eventId=58
Nhằm đáp ứng nhu cầu chơi thử CABAL của các thành viên diễn đàn, BQT chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức event "Thợ săn may mắn".

Thành phần tham dự

-Tất cả các thành viên đã đăng ký nick trên diễn đàn

Hình thức tham dự

-Cứ mỗi 30 phút chúng tôi sẽ post lên diễn đàn 100 code. Các thành viên nhanh tay copy code này và đăng ký. Ưu tiên cho những thành viên đến trước. (và phải đăng nhập nick diễn đàn)

-Box tham gia cụ thể : Đóng góp ý kiến

Thời gian cụ thể

-Bắt đầu vào 18h tức 6PM ngày 08-10-2007

-Lần 1 : 6:00 PM

-Lần 2: 60 PM

-Lần 3: 7:00 PM

-Lần 4: 70 PM

-Lần 5: 8:00 PM

CABAL Team