Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh là một trong các Văn phòng Luật sư hàng đầu tại Việt Nam cần tuyển gấp 3 vị trí dịch thuật như sau:
LĨNH VỰC TUYỂN:
01 nhân viên dịch thuật ngành hóa sinh
01 nhân viên dịch thuật ngành hóa dược
01 nhân viên dịch thuật ngành điện tử - Viễn thông


YÊU CẦU: - Tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành
- Có khả năng đọc và dịch các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh
- Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài

QUYỀN LỢI:- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế sau khi ký hợp đồng chính thức
- Mức lương cạnh tranh
HỒ SƠ XIN VIỆC GỬI VỀ:
Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh
8 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Email: hanoi@pham.com.vn
Mọi thông tin về Văn phòng có thể tìm hiểu qua Website: www.pham.com.vn