có bác nào có link sách cơ sở lí thuyết và truyền tin không vậy ta
kiếm giúp e với