Em đang làm cái login cho chương trình, bảo mật bằng md5 checksum nhưng chưa biết gì về md5 cả. Mong được mọi người chỉ giáo!

Em đã down thư viện md5.h từ: http://xyssl.org/code/source/md5/ và giờ muốn so sánh user và pass người ta nhập vào với user và pass đã được lưu trong CSDL cho việc login, ai biết thì đọc giùm cái file thư viện của md5 ở trên rồi giúp em với.

Chú ý: Hướng dẫn càng chi tiết càng tốt nha.

Việc thứ hai là ai có tài liệu học đồ họa trong C thì share cho em với, từ cơ bản nhất, còn nâng cao đến đâu thì tùy!

Thanks u very much!