Downloads: A new file has been added by afoolchild:

tạo mạng LAN ảo bằng VMWare

Tài liệu download từ bài viết của Trantempo, rất cám ơn bạn đã chia sẻ tài liệu này
http://www.svbkol.org/forum/showthre...d=1#post185119