Dororo - Song kiếm báo thù (2007)

Ở một đất nước nọ, nơi còn tồn tại đầy rẫy những thế lực ma quái, những thầy pháp sư và cả những con người đầy tham vọng, có một chàng trai được mệnh danh là Bách Quỷ Hoàn Tolala. Cậu có đôi bàn rắn chắc có thể biến thành cặp đao sắc bén tức thời mỗi khi đương đầu với ma quỷ. Không ai biết tại sao kẻ thần bí này lại tồn tại trong cuộc đời trừ duy nhất một con người đầy tham vọng…
Nhiều năm về trước, một người đàn ông đã đồng ý nhận lấy lời nguyền độc ác. Đó là Đề Hồ tướng quân. Ông đồng ý tế lễ cho những thế lực ma quái 48 bộ phận trong cơ thể đứa con còn phôi thai trong bụng mẹ để đổi lấy nghiệp bá chủ.
http://film2crazy.com/download/default-dororo-song-ki%e1%ba%bfm-bao-thu-2007/99/
Mã:
http://film2crazy.com/download/default-dororo-song-ki%e1%ba%bfm-bao-thu-2007/99/
Or download another movies:
Mã:
http://film2crazy.com/category/download/page/2/
http://film2crazy.com/category/download/page/2/