em là thành viên mới
coá anh chi nào đã từng làm mạch thu phát tia hồng ngoại thì cho em ít kinh nghiệm.
em xin cảm ơn ạ