thong bao ve buoi giao luu giua BKD - K52 va co dien tu . Toi la Luong Huu Tuan - co dien tu 2 - truong ban to chuc xin thong bao voi toan the cac ban BKD ve buoi giao luu se duoc to chuc trong thoi gian ngan sap toi . Toi mong rang cac ban se tham gia nhiet tinh de buoi giao luu cua chung ta thanh cong . Chi tiet toi se gui toi tung lop cua BKD