e học đttt của thầy Đường học chả hiểu gì về phần biến đổi transistor cả phản hồi nữa có bác nào có kinh nghiệm thì chia sẻ e với.