Sau 2 lần update đầy ấn tượng : giới thiệu sơ lược+Trailer1, Trailer2+ Forum, một lần nữa website CABALVN update thêm trailer 3 hấp dẫn : 1 đoạn phim quay cận cảnh chiến đấu và thi triển các skill nổ lửa trong game, cùng với hệ thống thư viện mới mẻ lạ mắt.

Theo suy đoán của những người liên tục ghé vào website, thì đây có lẽ là lần update cuối cùng vì các ô nội dung đã kín. Kết hợp cùng với thông thông tin nóng của team CABAL trả lời trên game4v, thì thời gian CB đang đến rất gần.
Tèn ten, chuẩn bị chơi CABAL nào cả nhà ><