em cài 1 số phần mềm hỗ trợ tiếng việt cho Game và IDM nhưng ko biết làm thế nào cho nó hiển thị tiếng việt bây giờ, nó bị lỗi font..