Hix.Em mới vào Bk,học hệ cd,nhưng mà học bên chỗ gần khu Dh Công đoàn.Có anh em nào sẽ học bên đấy ko?Làm quen,giao lưu nào