Cuộc thi "Viết về công nghệ nanô"
Mời các bạn tham gia cuộc thi "Viết về công nghệ nanô". Mọi chi tiết xin xem tại:
http://www.nanovietnam.org/viewtopic...a89ae6bef4c93e