Version 4: Vương Giả Thiên Hạ đã ra mắt trong sự chờ đợi của các anh hùng̣ – hào kiệt. Thế nhưng những thông tin chính thức về version này vẫn là một sự bí mật. Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp thông tin từng phần để các chư vị anh hùng nắm rõ hơn.
Nào chúng ta hãy cùng nhau vén bức màn bí mật về version Vương Gia Thiên Hạ!

Phần 1: Tạo Lập Thế Lực - Xưng Vương

Xưng Vương – Lập Quốc
1.Điều Kiện :
- 50 Triệu Gold
- Quân Đoàn Lv 10
- Đã là chủ của 1 thành bất kì
- Hoàn thành nhiệm vụ cấp 72
- Cần có đủ 3 vật phẩm : Hạ Ngưu Cửu Đỉnh, Cao Tổ Long Bào, Hán Thất Ngọc Tỷ

- Hạ Ngưu Cửu Đỉnh: Rớt ra khi đánh boss như Trương Giác, Trương Lương,....
- Cao Tổ Long Bào: Làm nhiệm vụ lev 72 để học cách “chế tạo” Long Bào
- Hán Thất Ngọc Tỷ: Các anh hùng phải tham gia vào chiến trường Quan Độ, Thọ Xuân
(Mời các anh hùng xem phần sau sẽ rõ)
- Sau khi lập thế lực thành công, hệ thống sẽ gởi chiếu cáo thiên hạ đến toàn server.

2.Hạn Chế:
- Không thể lập thế lực trong thời gian quốc chiến
- Tên Quốc gia chỉ tối đa là 2 kí tư: A->Z, a->z, 0->9
- Tổng số Quốc Gia có thể sáng lập là 12

3. Thành lập Quốc Gia:
- Vào trong cung điện của thành mình, chọn phần xem tình hình trong thành
. Tiếp theo chọn Xưng Vương


- Đặt tên và chọn màu cờ cho thế lực mới (tối đa 2 ký tự)


- Xác nhận “Đồng ý”

4.Quy Tắc Và Hạn Chế Gia Nhập Thế Lực Mới:
- Các nhân vật không thuộc quân đoàn nào có thể tự do gia nhập bất kì một thế lực.
- Nếu là chủ một quân đoàn, khi tham gia thế lực mới thì tòan bộ thành viên trong quân đoàn sẽ cùng lúc trở thành người của thế lực đó
- Người không có quốc tịch khi gia nhập các Quốc gia đều miễn phí.
- Các Thế lực Ngụy, Thục, Ngô thuộc điều kiện ưu tiên: khi tổng số thành trì của Ngô, Thục và Nguỵ bằng hoặc dưới 4 thành, thì khi bạn gia nhập 3 thế lực này sẽ nhận được 1 túi bổng lộc.

5.Các quy định khác:
- Tất cả thành trì được chiếm bởi Đế Vương mới sẽ trở thành thủ đô của thế lực đó
- Nếu thành của Quốc gia bị chiếm trong quốc chiến, hệ thống sẽ tự động chọn một thành cùng thế lực để làm thủ đô.
- Sau khi hệ thống chọn một thành làm thủ đô dự bị, nếu quân chủ chiếm được một thành mới, thì thành đó sẽ được trở thành thủ đô.
- Nếu trong thời gian chiến quốc, Quốc gia của bạn không giữ được bất kỳ một thành trì nào, thế lực sẽ tự động được bãi bỏ ngay lập tức. Tất cả thành viên và quân đoàn trong thế lực này sẽ trở thành người không quốc tịch.
- Đồng thời tất cả thành viên quốc gia sẽ trở về trạng thái không quốc tịch nếu như Vua giải tán quốc gia.
- Trong thời gian chiến quốc không thể thực hiện các việc sau:
a. Gia nhập thế lực
b. Đế Vương giải tán quốc gia
c. Bỏ thành trì đang chiếm giữ
d. Xưng Vương

Liên Minh Quân Đoàn
1.Chức năng :
Liên kết giao hảo giữa các quân đoàn, tiện lợi cho việc thông báo giữa các quân đoàn, tối đa quân đoàn có thể liên kết là 5

2.Công Dụng :
Các quân đoàn khác nhau có thể thông qua ""Liên Kết"" để liên minh và đối thọai với nhau.

3.Điều Kiện :
Hai bên quân đoàn liên kết đều phải là quân đoàn cấp 10

4.Phương Thức Liên Kết :
- Quân đoàn trưởng nhấn chuột phải vào 1 quân đoàn trưởng khác chọn「Mời liên minh」
Chú ý:
Quân đoàn trưởng có thể là thành viên một liên minh đồng thời cũng có thể làm chủ 1 liên minh khác
Mỗi quân đoàn có thể tham gia tối đa 4 liên minh và làm chủ 1 liên minh khác


Trên đây là một số ít thông tin về việc Xưng Vương - Lập Quốc của các quân đoàn.

Thông tin về Báu Vật “Hán Thất Ngọc Tỷ” vì sao có được, và cách tham gia chiến trận Quan độ - Thọ Xuân thế nào?

Mời các bạn đón xem phần 2 – Báu vật Hoàng gia: Hán Thất Ngọc Tỷ
Phần 2: Chiến trường Quan Độ - Thọ Xuân

Nơi thử sức anh hùng – hào kiệt cùng boss Đế Vương Viện Thuật – Viên Thiệu

Chiến trường Thọ Xuân
Yêu cầu level 80 trở xuống
- Đối thoại cùng NPC Lộ Chiêu tại Thọ Xuân Tây để tham gia (200,30)
NPC Lộ Chiêu tại Thọ Xuân Tây --> Võ đài --> đánh phó tướng đoạt lấy Giang Định lệnh --> Đế Vương Viên Thuật
Đăng ký trước khi chiến trận diễn ra 1 phút

Chiến trường Quan ĐộYêu cầu level 81 trở lên
Đối thoại cùng NPC Sử Hoán tại Quan Độ để tham gia (30,10)
NPC Sử Hoán tại Quan Độ --> Chiến Trường Quan Độ --> đánh phó tướng để đoạt lấy Nam Bì Quan lệnh--> Đế Vương Viên Thiệu
Đăng ký trước khi chiến trận diễn ra 1 phút

Chú ý:
Các anh hùng có dịp thi thố tuyệt kỹ với hơn 20 boss khác nhau trong chiến trường này. Khi đánh bại các boss nơi đây, anh hùng sẽ có cơ hội nhận đựơc Lệnh Bài vào cửa ải tiếp theo (đối thoai với NPC ở cuối map).
Các boss trong chiến trận này cũng giống như tất cả các boss hiện tại của hệ thống.
Khi đi vào cửa ải tiếp theo, hệ thống sẽ tự đống lấy mất tất cả các Lệnh bài có trên mình
Bị mất kết nối, thoát game và chết trong chiến trận, người chơi sẽ bị đưa về nơi đăng ký tham gia. Các anh hùng có thể đối thọai với NPC để vào lại chiến trường: CSQuan Độ - Võ Đài
Các anh hùng cần phải đánh boss phó tướng để có lệnh bài vào lại chiến trường: Nam Bì – Gianh Đình

Mẹo: các bạn nên lấy nhiều lệnh bài và trở về thành cất vào tiền trang hay chuyển qua tài khoản khác lưu giữ tránh trường hợp khi đang trong chiến trận bị mất kết nối hay trở về thành và vào lại thì ko có lệnh bài. Lúc này các bạn phải 1 mình đánh với boss phó tướng để lấy lệnh bài
Nếu còn lệnh bài, các anh hùng có thể sử dụng vào thời gian mở cửa lần sau.
Khi thời gian chiến trận kết thúc, phần lớn người chơi sẽ bị chuyển về địa điểm đăng ký.
Một số anh hùng tham gia đánh boss Đế Vương Viên Thiệu – Viện Thuật sẽ có cơ may ở lại mở hòm báu Đế Vương, và một trong những hòm báu này sẽ chứa Hán Thất Ngọc Tỷ, số còn lại là những vật phẩm, bí kíp khác….
=>Khi boss Viên Thiệu – Viên Thuật bị đánh bại, chiến trận sẽ kết thúc. Tuy nhiên các anh hùng vẫn có thể ở lại trong chiến trận để đánh boss săn tìm các báu vật hay bí kíp...

Một số tính năng khác:
- Hổ trợ tab cho skill song thủ
- Điểm phản ứng chỉ tăng damage cho Song thủ và Cung
- Khi điểm Phản ứng đạt 500 sẽ tăng 1 tốc độ tấn công
- Lính cấp 5: Tu La binh sỹ
-Các loại xe mới hổ trợ công thành