Em dùng Win XP SP2, hôm nọ download và cài chương trình "GhostSurf 2006 Platinum" là chương trình thay đổi proxy Việt Nam thành proxy Mỹ. Sau đó remove theo cách thông thường (controlpanel)nhưng ko remove được, xóa tay nhưng ko xóa hết được. Đồng thời xuất hiện lỗi khi click chuột phải hay phím delete, Ctrl +C, Ctrl+V thì đều xuất hiện lỗi, hiện lên message "Windows Explorer has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience". Message chỉ xuất hiện với những file.exe hay những file nén, file đơn. Với folder thì vẫn bình thường. Em đã quét virus với Kaspersky nhưng ko phát hiện virus. Việc cài lại Win lúc này quả là khó vì nhiều dữ liệu để trong ổ System trong khi không thể copy hay cut chúng sang ổ khác. Các bác giúp em với ...