Chào các anh chị khóa trên . Năm nay em sang năm thứ 3 roa`i mà mình vẫn chưa biết nhiều lắm về các thứ . Em muốn xin đi thực tập nửa buổi để nâng cao kinh nghiệm . Các anh chị na`o biết chỉ chỗ cho em với thú thật là điểm em ko cao để thi vào Bkis ... Bạn bè chúng nó vào đấy khá nhiều rồi . Vậy ai biết chỗ na`o thực tập chỉ cho em với