Mời bạn sinh viên DHBKtham gia diễn và xây dựng đàn công nghệ nano Việt nam: www.nanovietnam.org
Mình hy vọng sẽ có được sự gắn bó chặt chẽ với các bạn sinh viên và với diễn đàn Bách Khoa!