Đề thi Robocon 2008 (bản tiếng Việt):

http://www.ant7.com/robocon2008/robocon_2008.asp

Đề thi năm nay là rất hay, khai thác được tất cả các điểm kỹ thuật trong công nghệ chế tạo robot. Vật thể trên sân không còn đơn điệu màu xanh đỏ mà rất nhiều màu, nhiều hình dạng: xanh, đỏ, xám, nâu... tròn, vuông, trụ ...
Thử thách lớn đó!