Thằng bạn mới vứt cho tui cái bo mạch điện thoại để bàn siemens bảo sửa hộ . Nhìn chả biết nó thuộc dòng nào. Pác nào có mạch nguyên lý của đt siemens thì vứt cho tui với .
Thank trc nhé :biggrin: