Em dang lam do an cai de tai nay`!!! em ban khoan nhieu cai lam mong cac bac' chi giao voi:
+ mang phan loai san pham, khong biet dung cam bien gi de phan loai ra san pham bi loi~
+ viec xac dinh chinh xac thoi gian de hop chua san pham den dung san pham va thoi gian san pham tiep tuc duoc dua den', trong khi chua thay cai hop chua san pham tiep theo o dau .
noi chung la day chueyn cua em co 2 cai bang chuyen, 1dung cho phan loai san pham va mot dung de dua hop chau san pham den de? dong hop. CAc bac noi xem em len dung PLC hay VXL de giai quyet day