Thân Chào các bạn !!

Nhu cầu chọn cho mình một ""lối đi"" của các GhostBuster đang là ""HOT"" trong THẾ GIỚI GHOST.

GIA NHẬP CHÍNH PHÁI

Hướng dẫn gia nhập Chính Phái và học SKill

Bước 1 :
Đến gặp Bạch Trảm Cơ trong tòa tháp Chính phái ở Nam Thanh Âm Quan
Tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập Chính Phái

Bước 2:
Đến gặp Bảo Chi Lâm ở Thành Minh Châu.
Ông ta nhờ bạn lấy 30 củ sơn sâm.
Sau khi hoàn thành yêu cầu bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận của Bảo Chi Lâm. Mang về cho Bạch Trảm Cơ để gia nhập Chính Phái.

Làm nhiệm vụ học SKill:

Quỷ chuyển:
Đẳng cấp yêu cầu: 40

Thông tin Skill
Quỷ Chuyển là sau khi thu thập đốm sáng đỏ sẽ có một sức mạnh nhất định, có thể biến hình thành quỷ võ công cao cường,

Thực hiện:
Bước 1:
Đến gặp Bạch Trảm Cơ để học skill.

Bước 2:
Mang cho bà ta 1"" Tràng hạt niêm phong"" đầy 100%

Gia nhập Tà phái

Hướng dẫn gia nhập Tà Phái và học SKill

Bước 1:
Đến gặp Ô Cốt Kê trong tòa tháp Tà phái ở Bắc Thanh Âm Quan
Tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập Tà Phái

Bước 2:
Đến gặp Bảo Chi Lâm ở Thành Minh Châu.
Ông ta nhờ bạn lấy 30 củ sơn sâm.
Sau khi hoàn thành yêu cầu bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận của Bảo Chi Lâm. Mang về cho Ô Cốt Kê để gia nhập Tà Phái.

Làm nhiệm vụ học SKill:
Quỷ chuyển:
Đẳng cấp yêu cầu: 40

Thông tin Skill
Quỷ Chuyển là sau khi thu thập đốm sáng đỏ sẽ có một sức mạnh nhất định, có thể biến hình thành quỷ võ công cao cường,

Thực hiện:
Bước 1:
Đến gặp Ô Cốt Kê để học skill.

Bước 2:
Mang cho ông ta 1"" Tràng hạt niêm phong"" đầy 100%