Mình đang cần tài liệu về Digital Video Broadcasting - Terrestrial
Bạn nào có thì post cho mình nhé hoặc có thể gửi vào mail cho mình cũng được : hoanganhtuan2604@yahoo.com
Mình cảm ơn các bạn nhiều