Download tại đây

ở đây có 1000 bản beat có bản demo 20kbs cho các bạn nghe thử và bản chất lượng cao cho các bạn downlaod .Tuyệt