Hiện nay ban điều hành diễn đàn của PFIEV : www.pfiev.net dự định sẽ tổ chức gặp gỡ online hàng tháng giữa các cựu sinh viên PFIEV đang bôn ba khắp trời Pháp, Mỹ, Đức, Nhật , Hàn, Hà Lan ...nhằm thảo luận khoa học và trao đổi thông tin học bổng, du học...., đồng thời gắn kết mối quan hệ giữa các sinh viên trong chương trình
Box hội thảo đã được mở, hiện đặt ở đây ( chỉ thành viên đã đăng ký mới thấy ) :
http://pfiev.net/forum/index.php/board,82.0.html
Vậy thông báo cho các thành viên trong chương trình được biết và tham gia. Các anh chị cựu sinh viên biết tin này xin liên hệ qua diễn đàn www.pfiev.net . Mong chờ sự có mặt của các anh chị và các bạn sinh viên

Chúc các bạn và anh chị có những ngày vui !

Ban điều hành PFIEV.NET