Tôi là sinh viên PhD tại USA, tìm một lập trình viên C++, làm việc part-time hoặc full-time hỗ trợ Tôi trong việc phát triên thuật toán tối ưu:
Cơ hội:

- Lương 1 triệu VND một tháng, cùng với bonus ( full -time: 2.5 trieu VND/tháng)
- Tiếp xúc với các các ý tưởng nghiên cứu tại đại học Hoa Kỳ
- Công việc hay, cần khả năng sáng tạo và làm việc độc lập
- Nâng cao kỹ năng lập trình C++ cho big project

Yêu cầu:

- Có kinh nghiệm cơ bản về C++ và thuật toán
- Tiếng anh đủ để đọc một số tài liệu hướng dẫn
- Làm ít nhất 3 tháng

Nếu bạn có nhu cầu liên hê với tôi theo đia chỉ email: tle@purdue.edu hoặc tunglevn@gmail.com

Thanks

Tung Le