Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị - 18 Cao Bá Quát - Hà Nội đang tuyển dụng kỹ sư hoá chuyên ngành hữu cơ - dầu khí, máy và thiết bị hóa chất, hoá - lý.
Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2007
Thông tin chi tiết ở topic thị trường