Em là sinh viên cơ điện tử năm thứ 3. Các bác biết đấy, chương trình của chúng ta học thì nhiều, kiến thức cũng lớn, nhưng rốt cục thì còn lại được bao nhiêu bởi một điều là không mấy ai đi sâu thật sự vào tất cả những cái đó được. Cũng bởi rất khó để một sinh viên CDT còn đang học xác định được là mình thực sự cần phải có những gì để có thể ra làm việc được. Qua chương trình học thì tất nhiên yêu cầu là mỗi sinh viên CDT cần phải có:
1/ Những kiến thức cơ bản nhất về cơ khí (có lẽ là đã thể hiện qua các đồ án của khoa)
2/Biết một chút về lập trình, hiện tại là học C/C++ (dùng để lập trình cho vi xử lý, lập trình tính toán, với cơ B thì học thêm về mô phỏng động học- tất nhiên tự học là chính)
3/Biết một chút về điện tử (ai thích sâu hơn thì phải tự học về thiết kế mạch và làm mạch - cái này hình như rất quan trọng đối với ai muốn làm một cái đồ án tốt nghiệp hoành tráng như làm robot hay làm một cái máy gì đó)
4/Biết về vi xử lý
5/Những thứ không thành môn riêng nhưng phải biết khi đã qua các môn khác hoặc tự học: Auto Cad, Solid Word, Matlab, Maple, có thể biết thêm phần mềm về thiết kế mạch như Orcad hay Protell ... (nói chung phần này tương đối đa dạng và tuỳ từng người tìm hiểu, em mới học năm thứ 3 nên mới biết như thế)
6/Ngoài ra còn những cái khác có lẽ em còn chưa biết (tất nhiên trừ tiếng Anh là yêu cầu chung rồi)

Điều em muốn hỏi các bác đã đi làm, đã có kinh nghiệm là:
1. Các thứ đó nên học tới đâu, đủ để biết hay là nên đi sâu
2. Các doanh nghiệp họ yêu cầu gì từ kỹ sư cơ điện tử, hay là theo kiểu đưa vào làm cơ khí thì làm cơ khí, đưa vào làm điện tử thì làm điện tử
3. Sinh viên CDT cần trang bị thêm những gì nữa
Nói chung là em tạm hỏi thế đã, mong những bậc tiền bối đi trước chỉ giáo cho