Cho em hỏi về quy chế lưu ban của trường mình ?Có ai biết chính xác chỉ giùm em với?Em hock50 bị lưu ban xuống k51,nhưng năm nay cũng không ổn thì có bị đuổi học không?