Đây là phần mêm tạo lic để dùng auto pro tại trang vlauto.net

Đầu tiên các bạn vào : http://licmaker.googlepages.com/ dowload phần mềm tạo lic VLAutoLic Maker tạo lic theo tên nhân vật hoặc mã ổ cứng của bạn ,xem hướng dẫn tại trang web trện

Sau đó vào http://vlauto.net dowload bản auto pro mới nhất về dùng.Chúc các bạn thành công.