Nhặt các gói chocolate và các đồ vật trong bảo tàng bằng các click chuột trái vào chúng. Bạn phải thu thập đủ 5 gói kẹo để qua màn. Những đồ vật nhặt được sẽ có công dụng riêng và cần được dùng trong từng trường hợp cụ thể.

link game http://socvui.com/gameplay.aspx?gameID=7c7b128ef2