Hãy click vào chú chuột chũi để giúp người bạn mũm mĩm của chúng ta bay lên thật cao và xa bạn nhé! Game bắt đầu tính từ 16h00 ngày 25/06/07 đến 16h00 ngày 28/06/07
Hãy click liên tiếp vào chú chuột chũi để giúp người bạn mũm mĩm của chúng ta bay lên thật cao và xa bạn nhé!

link game http://gametrungthuong.socvui.com/Pl...aspx?GameID=12