Tui đang rất cần bộ icon dạng gì của Winxp để thiết kế 1 tảng WEB. Ai biết địa chỉ nào có nhiều icon đẹp giúp tui với nhe.
Xin cảm ơn trước nhé.